Na początku wizyty oceniam stan uzębienia i przedstawiam możliwości oraz procedury leczenia najbardziej odpowiednie ze względów medycznych przy uwzględnieniu potrzeb i oczekiwań pacjenta.
Specjalizuje się w protetyce, w leczeniu zachowawczym oraz
w stomatologii estetycznej. Wykonuję korony i mosty pełnoceramiczne z cyrkonu oraz z innych materiałów kompozytowych. Przy większych brakach zębowych wykonuję estetyczne protezy bezklamrowe, protezy szkieletowe i protezy
z acetalu.